Zwrot

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy

 

Konsument, który zawarł umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę firmę PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu Ell Ella, Cyran, Szpak sp.j. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego wybrany przez odstępującego sposób:

  • pisemnie na adres PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu Ell Ella, Cyran, Szpak sp.j. ul. Morawa 48 40-353 Katowice

  • lub faxem na nr tel: (032) 353 08 81 nr wewnętrzny 24

  • lub pocztą elektroniczną wysyłając skan oświadcznia na adres biuro@fotele.com
     

Mogą Państwo skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularza zwrotu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W celu usprawnienia procedury zwrotu towaru, sprzedawca prosi o posługiwanie się formularzem zwrotu zamieszczonym poniżej.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Informujemy, że "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."

 

Informacje związane z odbiorem rzeczy dla kupujących za pośrednictwem urządzenia porozumiewania się na odległość: obowiązkiem kupującego jest dostarczyć towar do siedziby sprzedawcy tj: PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu Ell Ella, Cyran, Szpak sp.j. ul. Morawa 48 40-353 Katowice nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie towaru kompletnego, wraz z akcesoriami, instrukcjami obsługi, oraz opakowaniem.

Dla towarów takich jak: fotel masujący i sauna ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa. Można również u nas zamówić usługę odbioru i transportu towaru, która kosztuje 1500zł.

Aby usprawnić i przyspieszyć zwrot pieniędzy prosimy aby dodatkowo wypełnić i odesłać formularz zwrotu towaru.

 

Dokumenty do pobrania

Odstąpienie od umowy

Formularz zwrotu towaru

 


Gdyby zdecydowali się Państwo na zwrot zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: biuro@fotele.com